Maatwerk contracten en Standaard contracten voor herhaald gebruik

Volstaat een contract uit onze webwinkel niet of niet helemaal dan kunnen wij een contract op maat maken naar je wensen én eisen, voor zover de wetgeving dat ook toelaat. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een trainingscontract waarin je een regeling ten aanzien van mede-eigendom wilt opnemen. Ook kan het zijn dat je als stalhouder een standaard contract wilt om aan alle klanten voor te leggen.

Zo’n maatcontract of standaardcontract voor herhaald gebruik kunnen wij voor je maken en ervoor zorgen dat het ook voldoet aan de wetgeving. We kunnen daarnaast ook een door jezelf opgesteld contract beoordelen en eventueel aanpassen waar dat nodig is.

Advisering

Wij bieden je advisering op (juridisch) hippisch gebied, met name op het gebied van contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Zo kunnen wij je duidelijkheid geven bij geschillen rondom de aan- en verkoop van paarden. Hierbij kun je denken aan verborgen gebreken bij een paard of pony. Of je kunt onenigheid hebben over een gemaakte afspraak met de pensionstalhouder. Als pensionstalhouder kun je te maken krijgen met niet betalende klanten…Wat moet je dan doen? Wij kunnen je ook adviseren bij geschillen of onduidelijkheden inzake aansprakelijkheid op hippisch gebied.
Zo kan je paard schade hebben toegebracht aan een ander paard, een persoon of diens zaken. Een ander voorbeeld betreffende aansprakelijkheid is een ongeval dat heeft plaatsgevonden op een stal of een manege.…Wat moet je dan doen? Over al dit soort zaken kunnen wij je adviseren!

Bemiddeling

Daarnaast kun je ons (in overleg met de wederpartij) inschakelen voor bemiddeling bij een lopend of aankomend geschil. Dikwijls helpt het dat een onafhankelijke bemiddelaar tracht om partijen nader tot elkaar te brengen zonder dat daar al direct juristen of advocaten aan te pas komen. Het scheelt je in de kosten en mocht het alsnog niet tot een oplossing leiden dan wordt bij een eventuele juridische procedure je bemiddelingspoging bij een beoordeling door een rechter altijd in je voordeel vertaald.

Wat kost het?

We hebben de mogelijkheid om op uurtarief te werken. Afhankelijk van de werkzaamheden die wij dienen te verrichten hanteren wij diverse uurtarieven. Een andere mogelijkheid is dat wij vooraf een prijsafspraak met je maken. Deze methodiek hanteren wij enkel bij vooraf overzichtelijke opdrachten en projecten.  Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing die wij vooraf aan je toesturen samen met een opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging hebben wij altijd nodig om een opdracht voor je uit te kunnen voeren en garandeert beide partijen dan aan rechten en plichten voldaan zal worden.

Voorkom discussies en gebruik een paardencontract!

Bekijk alle contracten