Behandelingsovereenkomst voor paarden/dieren

32.50

Een behandelingsovereenkomst is essentieel als je paarden of andere dieren behandelt van derden. Het maakt niet uit of je osteopaat, fysiotherapeut of masseur bent. Dit contract is universeel en zorgt ervoor dat je aansprakelijkheid in de praktijk correct aansluit bij je verzekering en je klant weet wat ervan je verwacht mag worden. Je bent een professional en je komt zo ook als een  professional over bij je klant!

Categorie:

Een goede behandelingsovereenkomst is essentieel als je dieren behandelt voor derden. Je aansprakelijkheidsverzekeraar zal er ook naar vragen. Deze overeenkomst kun je zelf binnen ons systeem op maat maken.

Of je nu paardenmasseur bent of dierenfysiotherapeut of osteopaat, het maakt niet uit. Je moet ervoor zorgen dat je de behandelingsovereenkomst laat aansluiten bij de opzicht dekking in je aansprakelijkheidsverzekering. Heb je geen opzicht dekking, dan ben je sowieso niet goed verzekerd……..Neem contact op met Equine Risk. Zij kunnen je hiermee helpen. Zonder een goede behandelingsovereenkomst en zonder correcte verzekeringsdekking loop je als hippische beroepsbeoefenaar een groot risico. Deze overeenkomst is geschikt voor alle beroepsbeoefenaars die paarden of dieren van derden behandelen.

Een overeenkomst heeft als bijkomend voordeel voor de beroepsbeoefenaar dat je ook bij wanbetalers veel sterker staat. Je klant heeft immers een handtekening gezet. Je legt met zo’n overeenkomst ook goed vast dat je geen resultaatverplichting hebt, maar een inspanningsverplichting. Ook dierenartsen werken met dit soort overeenkomsten en dat is niet voor niets.

Gebruik een behandelingsovereenkomst! Regel je aansprakelijkheid en leg goed vast wat er van je verwacht mag worden!

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij het aangaan van een behandelovereenkomst

Aansprakelijkheid eigenaar
Op grond van de wetgeving en jurisprudentie komt de risico aansprakelijkheid van het paard/dier te rusten op de bezitter en/of degene die het paard/dier gebruikt in de uitoefening van zijn bedrijf. Als je opdrachtgever niet de eigenaar is maar bijvoorbeeld de trainer, dan is die persoon dus risico-aansprakelijk voor het paard/dier, omdat hij het paard/dier gebruikt in zijn bedrijf. Ook als de africhter/trainer een ZZP-er is. De africhter/trainer is dus aansprakelijk voor de schade die het paard/dier aan anderen of aan goederen van anderen aanricht. Dit geldt enkel voor de schade die ontstaat tijdens het bedrijfsmatig gebruik van het paard/dier door de africhter/trainer. De schade die daarbuiten valt is voor risico van de bezitter (meestal de eigenaar) van het paard/dier. De bezitter van het paard/dier is immers risico-aansprakelijk. Het is dus wenselijk dat je ook altijd even navraag doet of de eigenaar en/of africhter/trainer beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering die deze risico’s afdekt. In de overeenkomst wordt ook naar verwezen naar deze risico-aansprakelijkheid en het is voor je eigen veiligheid als beroepsbeoefenaar.

Jezelf als beroepsbeoefenaar verzekeren
Vanzelfsprekend doe je er als beroepsbeoefenaar goed aan om een goede Arbeidsongeschiktheidsverzekering of Ongevallenverzekering voor jezelf te sluiten. Dit vanwege de risico’s die het werken met paarden/dieren met zich meebrengen.  Ook je eigen aansprakelijkheidsverzekering moet op orde zijn natuurlijk. Je kan immers je aansprakelijkheid nooit helemaal afwimpelen, ook niet met deze overeenkomst. Maar je kan wel verwijzen naar de dekking van je verzekering. Kijk voor meer informatie over de juiste verzekeringen op de website van Equine Risk