Behandelovereenkomst

32.50

Een behandelovereenkomst is essentieel als je paarden behandelt van derden. Het maakt niet uit of je osteopaat, fysiotherapeut of masseur bent. Dit contract is universeel en zorgt ervoor dat je aansprakelijkheid in de praktijk correct aansluit bij je verzekering en je klant weet wat ervan je verwacht mag worden. Je bent een professional en je komt zo ook als een  professional over bij je klant!

Categorie:

Een goede behandelovereenkomst is essentieel als je dieren behandelt voor derden. Je aansprakelijkheidsverzekeraar zal er ook naar vragen. Dit contract kun je zelf binnen ons systeem op maat maken.

Of je nu paardenmasseur bent of fysiotherapeut of osteopaat, het maakt niet uit. Je moet ervoor zorgen dat je het behandelcontract laat aansluiten bij de opzicht dekking in je polis. Heb je geen opzicht dekking, dan ben je sowieso niet goed verzekerd……..Neem contact op met Equine Risk. Zij kunnen je hiermee helpen. Zonder behandelovereenkomst en zonder correcte verzekeringsdekking loop je als hippische beroepsbeoefenaar een groot risico. Deze overeenkomst is geschikt voor alle behandelende hippische beroepen en daarmee bedoelen we dus beroepsbeoefenaars die paarden van derden behandelen.

Een overeenkomst heeft als bijkomend voordeel voor de beroepsbeoefenaar dat je ook bij wanbetalers veel sterker staat. Je klant heeft immers een handtekening gezet. Je legt met zo’n overeenkomst ook goed vast dat je geen resultaatverplichting hebt, maar een inspanningsverplichting. Ook dierenartsen werken met dit soort contracten en dat is niet voor niets.

Gebruik een behandelcontract! Regel je aansprakelijkheid en leg goed vast wat er van je verwacht mag worden!

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij het aangaan van een behandelovereenkomst

Aansprakelijkheid eigenaar
Op grond van de wetgeving en jurisprudentie komt de risico aansprakelijkheid van het paard te rusten op de bezitter en/of degene die het paard gebruikt in de uitoefening van zijn bedrijf. Als je opdrachtgever niet de eigenaar is maar bijvoorbeeld de trainer, dan is die persoon dus risico-aansprakelijk voor het paard, omdat hij het paard gebruikt in zijn bedrijf. Ook als de africhter/trainer een zzp’er is. De africhter/trainer is dus aansprakelijk voor de schade die het paard aan anderen of aan goederen van anderen aanricht. Dit geldt enkel voor de schade die ontstaat tijdens het bedrijfsmatig gebruik van het paard door de africhter/trainer. De schade die daarbuiten valt is voor risico van de bezitter (meestal de eigenaar) van het paard. De bezitter van het paard is immers risico-aansprakelijk. Het is dus wenselijk dat je ook altijd even navraag doet of de eigenaar en/of africhter/trainer beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering die deze risico’s afdekt. In het contract wordt er ook naar verwezen en het is voor je eigen veiligheid.

Daarnaast doet je er als hippische beroepsbeoefenaar goed aan om een goede Arbeidsongeschiktheidsverzekering of Ongevallenverzekering voor jezelf te sluiten. Dit vanwege de risico’s die het werken met paarden met zich meebrengen. Kijk daar voor op de website van Equine Risk