Bijrijderovereenkomst particulier

28.50

Een schriftelijke bijrijdersovereenkomst is essentieel wanneer je een paard of pony laat berijden door een bijrijder of wanneer je dus zelf als bijrijder een paard van iemand anders gaat berijden. Dit contract kun je zelf binnen ons systeem op maat maken.

Categorie:

Een schriftelijke bijrijderovereenkomst is essentieel wanneer je een paard of pony laat berijden door een bijrijder of wanneer je dus zelf als bijrijder een paard van iemand anders gaat berijden. Dit contract kun je zelf binnen ons systeem op maat maken.

Mocht je er (nog) niet klaar voor zijn of niet de mogelijkheid hebben om een paard of pony aan te schaffen, dan kan het rijden op een paard of pony van iemand anders (die zelf niet genoeg tijd heeft) een goed idee zijn. Je bent dan wel niet de eigenaar van het paard of de pony maar je kunt het dier wel rijden en verzorgen alsof het je eigen paard of pony is. Je bent geen geld kwijt voor de aankoop van een dier en je hebt als bijrijder het voordeel dat de eigenaar voor de verzorging en het onderhoud van het paard/de pony zorgt. Als bijrijder hoef je dus niet volledig voor deze kosten op te draaien. Soms is het zo dat je samen wel een kleine bijdrage in de kosten afspreekt maar dat is natuurlijk geen verplichting.

Ook voor de eigenaar van een paard of pony is het een uitkomst om het dier te laten rijden door een bijrijder. Je blijft immers de eigenaar en de training van het paard en de aandacht voor het paard blijven zo toch optimaal terwijl je daar als eigenaar tijdelijk of structureel niet voldoende tijd voor hebt.

Vind je het belangrijk om jouw afspraken goed vast te leggen? Gebruik dan een bijrijderovereenkomst! Er zijn immers een aantal zaken die je goed dient te regelen samen zodat je samen geen discussie krijgt over een paard waar je beiden op rijdt.

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij het in bruikleen nemen of geven van een paard of pony.

Risico van het hebben van een eigen paard of pony
Mocht je het risico van een eigen paard of pony (nog) niet willen nemen dan is een paard of pony in bruikleen nemen erg interessant. De eigenaar van een paard of pony is risico-aansprakelijk voor de schade die het paard of de pony aan anderen of aan zaken van anderen aanricht. Indien je een paard of pony in bruikleen neemt dan blijft de eigenaar risico-aansprakelijk voor het paard of de pony en hoef je als lener dus niet op te draaien voor de schade, die door het dier uit eigen energie wordt veroorzaakt. Natuurlijk blijf je als lener wel aansprakelijk voor de schade welke aan jou te wijten is.

De eigenaar blijft eigenaar
Bruikleen heeft voor beide partijen zijn voordelen. Als je als eigenaar het niet meer kan veroorloven om een paard of pony te houden of er geen tijd meer voor hebt en je erg gehecht bent aan het dier en het dier niet graag wilt verkopen, dan biedt een paard of pony in bruikleen geven uitkomst. Het dier blijft immers jouw eigendom.

Kosten voor het paard of de pony in bruikleen
Doorgaans komen de kosten voor stalling, onderhoud en verzorging voor rekening van de lener. Voor wat betreft de veterinaire kosten kunnen de partijen afspraken maken voor wiens rekening deze zullen komen. Maak dus goede afspraken over de mogelijkheden en hoe de kosten voor het paard of de pony worden verdeeld.

Gebruiksdoel
Vermeld in het contract het doel waarvoor het paard of de pony wordt gebruikt. Zo kun je afspreken dat het dier enkel voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt. Maar bijvoorbeeld ook voor de wedstrijdsport. Daarnaast is het verstandig om in het contract op te nemen dat het dier terug gaat naar de eigenaar indien het doel niet kan of zal worden behaald.

‘Goed huisvader’
Door een paard op pony in bruikleen te nemen, verbindt je je om als ‘goed huisvader’ voor het paard of de pony te zorgen. Je hebt als lener dus een zorgplicht. Vandaar dat het verstandig is om in het contract vast te leggen dat het paard of de pony terug gaat naar de eigenaar, indien de lener zijn of haar zorgplicht schendt.

Risicoaansprakelijkheid
Uit de jurisprudentie komt voort dat in beginsel de eigenaar en niet de lener aansprakelijk is voor de schade die door het paard of de pony is veroorzaakt. Ook als het dier in bruikleen is gegeven. Vandaar dat het verstandig is om als eigenaar de aansprakelijkheid van het bezit van een paard of een pony te verzekeren. Meestal is dit meeverzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Echter dit is niet altijd het geval. Vraag dit dus na bij je particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar. Informeer ook of het wedstrijdrisico is meeverzekerd, omdat de meeste particuliere aansprakelijkheidsverzekeraars hiervoor geen dekking bieden.

Minderjarige
Mocht het paard of de pony aan een minderjarige in bruikleen worden gegeven, dan dienen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers het contract namens het kind te sluiten en te ondertekenen. Indien iemand jonger is dan 18 jaar, dan is die persoon conform de wetgeving handelingsonbekwaam. Let dus als eigenaar op dat je geen contract sluit met een minderjarige, want het contract is dan vernietigbaar.