Bruikleen Overeenkomst voor Paard of Pony

28.50

Met een Bruikleenovereenkomst leg je afspraken vast tussen de eigenaar van het dier en de gebruiker die het dier gaat lenen van de eigenaar.
Het gaat hier dus om lenen en dat is wat anders dan huren of leasen. Voor huren en leasen gebruik je de Lease Overeenkomst.
Deze overeenkomst is ook niet bedoeld voor ruiters die samen met jou op je paard gaan rijden. Daarvoor is de Bijrijder Overeenkomst bedoeld.

Categorie:

Een Bruikleen Overeenkomst is een overeenkomst om niet. Dit houdt in dat je een paard of een pony van een ander kunt lenen en gebruiken en daarvoor ben je geen zogenaamde leasevergoeding verschuldigd. Je kunt als bruiklener het paard of de pony gebruiken alsof het min of meer je eigendom is. Bepaalde afspraken die jullie daarover maken, leg je vast in deze Bruikleen Overeenkomst.  Je betaalt/berekent geen leasevergoeding, maar je maakt in deze overeenkomst wel samen afspraken over de kosten van de verzorging en onderhoud en wie welke kosten voor zijn rekening neemt.

Mocht je er (nog) niet klaar voor zijn of niet de mogelijkheid hebben om zelf een paard of pony aan te schaffen, dan kan een paard of pony in bruikleen nemen een goed idee zijn. Je bent geen geld kwijt voor de aankoop van het paard of de pony. Verder heb je als gebruiker de mogelijkheid om het paard of de pony weer terug te geven aan de eigenaar als je niet meer de mogelijkheid hebt om voor het dier te zorgen of het te bekostigen.

Ook voor de eigenaar van een paard of pony kan het een uitkomst bieden om zijn of haar paard of pony in bruikleen te geven. Je blijft immers de eigenaar, maar de onderhoudskosten of een deel daarvan worden uit handen genomen. In bruikleen geven kan een oplossing zijn als je bijvoorbeeld (tijdelijk) geen tijd meer heeft om voor je paard of pony te zorgen.

Is deze situatie misschien interessant voor je? Gebruik dan onze Bruikleen Overeenkomst! Er zijn immers een hoop zaken die je dient te regelen samen voordat je het paard of de pony in bruikleen geeft of in bruikleen neemt.

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij het in bruikleen nemen of geven van een paard of pony.

Keuze voor bruikleen van een paard of pony
Mocht je een eigen paard of pony (nog) niet kunnen aanschaffen dan is een paard of pony in bruikleen nemen erg interessant. Je kan zo ook zien hoe het je bevalt voordat je jezelf verbindt aan een paard of pony in eigendom. Uiteindelijk heb je zo nog geen aanschafkosten en beleef je toch al plezier van een paard. Over de onderhoudskosten maak je samen goede afspraken.

De eigenaar blijft eigenaar
Bruikleen heeft voor beide partijen zijn voordelen. Als je als eigenaar het niet meer kan veroorloven om een paard of pony te houden of er geen tijd meer voor hebt en je erg gehecht bent aan het dier, dan biedt een paard of pony in bruikleen geven uitkomst. Het dier blijft immers jouw eigendom en je hoeft je paard of pony dan niet te verkopen.

Kosten voor het paard of de pony in bruikleen
Doorgaans komen de kosten voor stalling, onderhoud en verzorging voor rekening van de gebruiker. Voor wat betreft de veterinaire kosten kunnen de partijen afspraken maken voor wiens rekening deze zullen komen. Maak dus goede afspraken over de mogelijkheden en hoe de kosten voor het paard of de pony worden verdeeld. In deze overeenkomst is dat mogelijk.

Gebruiksdoel
Vermeld in het contract het doel waarvoor het paard of de pony wordt gebruikt. Zo kun je afspreken dat het dier enkel voor recreatieve doeleinden wordt gebruikt. Maar bijvoorbeeld ook voor de wedstrijdsport. Maak ook afspraken of er behoudens de gebruiker ook nog andere mensen op mogen rijden en wijs op de gevaren van een paard of pony. In onze overeenkomst is dit allemaal opgenomen.

Zorgplicht als gebruiker
Door een paard op pony in bruikleen te nemen, verbindt je je om goed voor het paard of de pony te zorgen. Je hebt als gebruiker dus een zorgplicht. In het contract leg je dit vast en ook de consequenties als die zorgplicht geschonden wordt.

Risicoaansprakelijkheid
Uit de jurisprudentie komt voort dat in beginsel de eigenaar en niet de gebruiker aansprakelijk is voor de schade die door het paard of de pony door onberekenbaar gedrag uit eigen energie is veroorzaakt. Vandaar dat het verstandig is om als eigenaar de aansprakelijkheid van het bezit van een paard of een pony goed te verzekeren. Voor een deel is dit meeverzekerd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Maar dikwijls kent zo’n dekking beperkingen. Zo is het wedstrijdrisico meestal niet meeverzekerd of wordt schade beperkt in de voorwaarden.
Wil jij het goed geregeld hebben? Ga dan naar; UwPaardVerzekeren.nl dat is de website van Equine Risk Paardenverzekeringen.
Zij bieden je de beste dekking voor de aansprakelijkheid in hun hippisch particulier pakket.
En natuurlijk kan je daar je paard zelf ook prima verzekeren. Er is altijd wel een passende dekking.

Minderjarige
Mocht het paard of de pony aan een minderjarige in bruikleen worden gegeven, dan dienen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers de overeenkomst namens het kind te sluiten en te ondertekenen. Indien iemand jonger is dan 18 jaar, dan is die persoon conform de wetgeving handelingsonbekwaam. Let dus als eigenaar op dat je geen contract sluit met een minderjarige, want het contract is dan vernietigbaar.