Koopcontract Pony inclusief toebehoren

33.50

Een koopcontract is essentieel wanneer je een paard of pony gaat kopen of verkopen inclusief de toebehoren. Dit contract kun je zelf binnen ons systeem op maat maken en is bedoeld voor situaties waarbij de koper een pony koopt inclusief de toebehoren.

Categorie:

Het is erg handig om de toebehoren van de pony erbij te kopen. Je hoeft dan bijvoorbeeld niet meer op zoek naar een passend zadel of hoofdstel. Maar het is natuurlijk ook erg handig om de dekens van de pony te kopen.

Een koopcontract gebruiken bij de aan- en verkoop van paarden en pony’s komt niet vaak voor. Toch zouden paardeneigenaren en potentiële kopers dit wel moeten doen. Sowieso heeft een koopcontract zijn voordelen voor de koper omdat een koopcontract het enige eigendomsbewijs is bij aankoop. Daarnaast is een koopcontract voor de verkoper een vrijwaring inzake de risicoaansprakelijkheid voor het paard of de pony na verkoop. Juist daarom is het belangrijk om bij aan- en verkoop met koopcontracten te werken.

Gebruik dus een koopcontract!  Je vermijdt op deze manier een hoop onduidelijkheden.

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij de aan- of verkoop van een pony.

Doel en gebruik van de pony
Het is verstandig om als koper duidelijk aan te geven bij de verkoper voor welk doel de pony wordt aangeschaft, dan wel voor welk gebruik de pony zal worden ingezet en wat er van de pony wordt verwacht.

Ziektegeschiedenis
Vraag als koper naar de achtergrond van de pony en naar de eventuele ziektegeschiedenis.
Dit vanwege het feit dat bepaalde ziekteverschijnselen of gebreken terug kunnen keren en daar zit je als koper niet op te wachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken zoals cornage of luchtzuigen.
Een pony kan hier aan geopereerd zijn, maar de kans op terugkeer van het (stal)gebrek bestaat.

Gedrag tijdens vervoer
Vraag als koper ook naar het gedrag van de pony wanneer je de pony moet gaan vervoeren. Als je als koper de intentie hebt om met de pony deel te nemen wedstrijden, dan zal de pony wel van het staladres naar de locatie van de wedstrijd getransporteerd moeten worden met een trailer of een vrachtwagen. Mocht de pony erg moeilijk te laden zijn, dan is het nuttig als je daarvan op de hoogte bent.

Gedrag in het verkeer en tijdens buitenritten
Ga je -als koper- met de pony graag buiten rijden, dan is het verstandig om bij de verkoper na te vragen hoe de pony reageert op verkeer en hoe de pony zich gedraagt in het bos of in een vreemde omgeving.

Proefrit
Indien je als koper de pony voorafgaand aan de koop hebt uitgeprobeerd dan is het verstandig om vast te leggen hoe lang en hoe vaak je de pony hebt uitgeprobeerd maar ook hoe de pony zich gedroeg. Was de pony braaf of juist niet? Maak eventueel ook een video-opname tijdens het proefrijden. Als de pony achteraf iets gaat mankeren dan kan een video-opname wellicht als bewijs dienen. Ook als de pony wordt voorgereden bij de bezichtiging moet je goed letten op het gedrag van de pony. Loopt de pony ontspannen rond of heeft het dier continu de oren in de nek of zwaait het dier teveel met de staart…….. Dat soort zaken zijn belangrijk om op te letten.

Keuren
Laat de pony minimaal klinisch keuren voordat je het koopt. Hiermee voldoe je als koper ook aan je onderzoeksplicht. Maar het heeft ook voordelen voor de verkoper. Als er een gebrek wordt geconstateerd tijdens de keuring en de koper besluit toch tot de aankoop van de pony over te gaan, dan kan de koper achteraf niet bij de verkoper aankloppen met de eventuele gevolgen van het gebrek. De koper was immers op de hoogte van het – tijdens de keuring geconstateerde – gebrek en heeft het risico ervan aanvaard door over te gaan tot de koop van de pony.

Getuige
Indien een potentiële koper de pony komt bezichtigen, doet een verkoper er verstandig aan om er een derde niet direct gerelateerde persoon bij aanwezig te laten zijn. Deze persoon kan dan bij eventuele conflicten als getuige optreden. Ook de koper doet er verstandig aan om iemand mee te nemen bij de bezichtiging en/of het proefrijden van de pony. Wat de persoon heeft gezien en gehoord kan als bewijs dienen in een eventueel conflict tussen de partijen.

Bloedtest
Het is verstandig om bij de keuring ook het bloed te laten testen van de pony. Het is mogelijk dat de pony gesedeerd (verdoofd) is, waardoor de pony minder pijn heeft en dus bijvoorbeeld beter loopt. Ook kan uit een bloedtest naar boven komen of de pony eventuele infecties en/of ontstekingen heeft, maar ook of bepaalde organen van de pony wel of niet goed functioneren. Om teleurstellingen te voorkomen kun je dus het beste het bloed laten testen.

Omgang met andere pony’s en paarden
Vraag aan de verkoper hoe de pony op andere pony’s en paarden reageert. Je wilt natuurlijk wel weten of de pony goed kan opschieten met andere pony’s en paarden als je de pony samen met andere pony’s en paarden in de wei wilt zetten. Ook is het belangrijk om dit te weten als je op wedstrijd gaat. Tijdens het losrijden kom je ook andere pony’s en paarden tegen en dan wil je natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan.

Non-conformiteit
Een pony is non-conform als het niet beantwoordt aan de overeenkomst en dus niet de eigenschappen bezit die een koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Maar hoe bewijs je nu dat de pony een gebrek heeft en daardoor dus niet aan de overeenkomst beantwoordt? Het leveren van bewijs zal moeilijk gaan als de koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper mondeling is gesloten. Juist daarom is een schriftelijke koopovereenkomst zo belangrijk! Dan staat wat partijen hebben afgesproken tenminste op papier en is het geen welles nietes spel tegen elkaar over wat er dan wel of niet afgesproken zou zijn.

Mededelingsplicht van de verkoper
De verkoper heeft een mededelingsplicht met betrekking tot de te verkopen pony, wat inhoudt dat de verkoper de koper dient in te lichten over al hetgene bij hem bekend is over de pony. Vooral de informatie over de pony welke voor de koper van belang kan zijn om te besluiten om de pony wel of niet te kopen. Indien achteraf blijkt dat een verkoper iets heeft achtergehouden dan wel heeft verzwegen, kan dat tegen hem worden gebruikt in een eventueel te voeren gerechtelijke procedure.

Onderzoeksplicht van de koper
De koper heeft een onderzoeksplicht met betrekking tot de te kopen pony. In de jurisprudentie komt naar voren dat de koper er verstandig aan doet een onderzoek te laten verrichten naar de gezondheid van de pony voordat de koper overgaat tot de koop van de pony. De onderzoeksplicht van de koper omvat ook dat de koper nadere uitleg dient te vragen over de gebruikte termen van de dierenart. En verder dat de koper aan de dierenarts, voor of tijdens de keuring, kenbaar dient te maken voor welk doel de pony zal worden gebruikt. Vooral als de koper een bijzonder gebruik van de pony gaat verlangen, zoals bijvoorbeeld dressuursport. In dat geval dient de koper ook onderzoek naar dat gebruik te doen. Dit kan bijvoorbeeld door de pony te (laten) berijden. Indien de verkoper mededelingen heeft gedaan, welke aannemelijk zijn en waarop in zijn algemeenheid mag worden vertrouwd, dan heeft de koper alsnog de plicht om dat ook daadwerkelijk na te gaan.