Koopovereenkomst Paard-Pony

37.50

Ga jij een paard of pony kopen of juist verkopen?
Er zijn zoveel aspecten waar je aan moet denken en die maar beter goed vast kunnen liggen.
Het aantal rechtszaken omtrent koop en verkoop van paarden en pony’s is ontelbaar.
En dat allemaal omdat er mondeling van alles wordt afgesproken en als het dan op bewijslast aankomt valt er niets aan te tonen.

Deze overeenkomst bevat alle aspecten omtrent de koop en verkoop en hierin leg je alle rechten en plichten goed vast tussen een koper en verkoper. Je maakt deze overeenkomst in ons systeem heel gemakkelijk op maat voor jouw situatie.

Lees meer over de mogelijkheden in de uitgebreide beschrijving.

Categorie:

Je koopt of verkoopt een paard of pony………………Een levend dier met een karakter en een gezondheidsaspect.
Dan is het dus heel belangrijk dat je een goede koopovereenkomst opstelt samen waarin je een aantal heel belangrijke
zaken vastlegt. Vragen en antwoorden over dat karakter en de gezondheid vanzelfsprekend, maar ook prijs, levering en
eventueel een voorbehoud van een keuring.

Soms wordt er ook een zadel en hoofdstel of andere zaken die bij het paard horen mee overgenomen door een koper.
Ook deze zaken kan je vastleggen in onze Koopovereenkomst Paard-Pony

Nog steeds worden er paarden verkocht of gekocht zonder overeenkomsten en soms is niet eens duidelijk of er wel of
of geen consumenten kooprecht van toepassing is. Wij leggen het je allemaal duidelijk uit in deze overeenkomst.

En wat te denken van de vrijwaring van de risico aansprakelijkheid bij levering van het paard of de pony.
Allemaal zaken die je maar beter goed geregeld kan hebben.

Gebruik dus een koopovereenkomst! Je vermijdt op deze manier een hoop onduidelijkheden.

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij de aan- of verkoop van een paard of pony.

Doel en het gebruik van het paard
Het is verstandig om als koper duidelijk aan te geven bij de verkoper voor welk doel het paard wordt aangeschaft, dan wel voor welk gebruik het paard zal worden ingezet en wat er van het paard wordt verwacht.

Ziektegeschiedenis
Vraag als koper naar de achtergrond van het paard en naar de eventuele ziektegeschiedenis. Dit vanwege het feit dat bepaalde ziekteverschijnselen of gebreken terug kunnen keren en daar zit je als koper niet op te wachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zaken zoals cornage of luchtzuigen. Een paard kan hier aan geopereerd zijn, maar de kans op terugkeer van het (stal)gebrek bestaat.

Gedrag tijdens vervoer
Vraag als koper ook naar het gedrag van het paard wanneer je het paard moet gaan vervoeren. Als je als koper de intentie hebt om met het paard deel te nemen aan een wedstrijd, dan zal het paard wel van het staladres naar de locatie van de wedstrijd getransporteerd moeten worden met een trailer of een vrachtwagen. Mocht het paard erg moeilijk te laden zijn, dan is het nuttig als je daarvan op de hoogte bent.

Gedrag in het verkeer en tijdens buitenritten
Ga je -als koper- met het paard graag buiten rijden, dan is het verstandig om bij de verkoper na te vragen hoe het paard reageert op verkeer en hoe het paard zich gedraagt in het bos of in een vreemde omgeving.

Proefrit
Indien je als koper het paard voorafgaand aan de koop hebt uitgeprobeerd dan is het verstandig om vast te leggen hoe lang en hoe vaak je het paard hebt uitgeprobeerd maar ook hoe het paard zich gedroeg. Was het paard braaf of juist niet? Maak eventueel ook een video-opname tijdens het proefrijden. Als het paard achteraf iets gaat mankeren dan kan een video-opname wellicht als bewijs dienen. Ook als het paard wordt voorgereden bij de bezichtiging moet je goed letten op het gedrag van het paard. Loopt het paard ontspannen rond of heeft het dier continu de oren in de nek of zwaait het dier teveel met de staart…….. Dat soort zaken zijn belangrijk om op te letten.

Keuren
Laat het paard minimaal klinisch keuren voordat je het koopt. Hiermee voldoe je als koper ook aan je onderzoeksplicht. Maar het heeft ook voordelen voor de verkoper. Als er een gebrek wordt geconstateerd tijdens de keuring en de koper besluit toch tot de aankoop van het paard over te gaan, dan kan de koper achteraf niet bij de verkoper aankloppen met de eventuele gevolgen van het – tijdens de keuring geconstateerde – gebrek. De koper was immers op de hoogte van het gebrek en heeft het risico ervan aanvaard door over te gaan tot de koop van het paard.

Getuige
Indien een potentiële koper het paard komt bezichtigen, doet een verkoper er verstandig aan om er een derde niet direct gerelateerde persoon bij aanwezig te laten zijn. Deze persoon kan dan bij eventuele conflicten als getuige optreden. Ook de koper doet er verstandig aan om iemand mee te nemen bij de bezichtiging van het paard en/of het proefrijden. Wat de persoon heeft gezien en gehoord kan als bewijs dienen in een eventueel conflict tussen de partijen.

Bloedtest
Het is verstandig om bij de keuring ook het bloed te laten testen van het paard. Het is mogelijk dat het paard gesedeerd (verdoofd) is, waardoor het paard minder pijn heeft en dus bijvoorbeeld beter loopt. Ook kan uit een bloedtest naar boven komen of het paard eventuele infecties en/of ontstekingen heeft, maar ook of bepaalde organen van het paard wel of niet goed functioneren. Om teleurstellingen te voorkomen kun je dus het beste het bloed laten testen.

Omgang met andere paarden
Vraag aan de verkoper hoe het paard op andere paarden reageert. Je wilt natuurlijk wel weten of het paard goed kan opschieten met andere paarden als je het paard samen met andere paarden in de wei wilt zetten. Ook is het belangrijk om dit te weten als je op wedstrijd gaat. Tijdens het losrijden kom je ook andere paarden tegen en dan wil je natuurlijk niet voor verrassingen komen te staan.

Non-conformiteit
Een paard is non-conform als het niet beantwoordt aan de overeenkomst en dus niet de eigenschappen bezit die een koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Maar hoe bewijs je nu dat het paard een gebrek heeft en daardoor dus niet aan de overeenkomst beantwoordt? Het leveren van bewijs zal moeilijk gaan als de koopovereenkomst tussen de koper en de verkoper mondeling is gesloten. Juist daarom is een schriftelijke koopovereenkomst zo belangrijk! Dan staat wat partijen hebben afgesproken tenminste op papier en is het geen welles nietes spel tegen elkaar over wat er dan wel of niet afgesproken zou zijn.

Mededelingsplicht van de verkoper
De verkoper heeft een mededelingsplicht met betrekking tot het te verkopen paard, wat inhoudt dat de verkoper de koper dient in te lichten over al hetgene bij hem bekend is over het paard. Vooral de informatie over het paard welke voor de koper van belang kan zijn om te besluiten om het paard wel of niet te kopen. Indien achteraf blijkt dat een verkoper iets heeft achtergehouden dan wel heeft verzwegen, kan dat tegen hem worden gebruikt in een eventueel te voeren gerechtelijke procedure.

Onderzoeksplicht van de koper
De koper heeft een onderzoeksplicht met betrekking tot het te kopen paard. In de jurisprudentie komt naar voren dat de koper er verstandig aan doet een onderzoek te laten verrichten naar de gezondheid van het paard voordat de koper overgaat tot de koop van het paard. De onderzoeksplicht van de koper omvat ook dat de koper nadere uitleg dient te vragen over de gebruikte termen van de dierenarts. En verder dat de koper aan de dierenarts, voor of tijdens de keuring, kenbaar dient te maken voor welk doel het paard zal worden gebruikt. Vooral als de koper een bijzonder gebruik van het paard gaat verlangen, zoals bijvoorbeeld dressuursport. In dat geval dient de koper ook onderzoek naar dat gebruik te doen. Dit kan bijvoorbeeld door het paard te (laten) berijden. Indien de verkoper mededelingen heeft gedaan, welke aannemelijk zijn en waarop in zijn algemeenheid mag worden vertrouwd, dan heeft de koper alsnog de plicht om dat ook daadwerkelijk na te gaan.