Opfok Overeenkomst voor Jonge Paarden

36.50

Een veulen brengt de eerste levensjaren dikwijls door op een opfokbedrijf en groeit zo op met andere jonge dieren. Aan die periode kleven gevaren, verantwoordelijkheden en afhankelijkheden. Met deze Opfok Overeenkomst legt u al deze zaken keurig vast zodat de eigenaar van het veulen en de opfokker samen ervoor zorgen dat er geen discussie ontstaat.

Categorie:

Het plaatsen van veulens en/of jaarlingen bij een opfokbedrijf is niet geheel zonder risico’s. Jonge paarden die bij elkaar worden geplaatst bepalen zelf hun rangorde in de kudde en dat gaat  in een aantal gevallen gepaard met wat dominantie en ondergeschiktheid naar elkaar. Dat kan dus ook blessures opleveren. Het is belangrijk dat je als eigenaar daarvan op de hoogte bent en dat je als opfokker de eigenaar daarvan ook van verwittigd. Daarnaast zijn er vele andere zaken die je graag met elkaar wilt vastleggen om discussie te voorkomen.
Daarvoor gebruik je een Opfok Overeenkomst.

Een Opfok Overeenkomst legt alle afspraken vast tussen de opfokker en de eigenaar van een of meerdere veulens en/of jaarlingen. Op het bedrijf van de opfokker bevinden zich ook andere veulens en/of jaarlingen, waarmee de veulens en/of jaarlingen van de eigenaar in groepsverband gaan opgroeien. Meestal gaan de veulens na het spenen in de opfok totdat de veulens de leeftijd van ongeveer drie jaren hebben bereikt of totdat de jong volwassen paarden verder beleerd gaan worden.

In deze overeenkomst kunnen de partijen bijvoorbeeld afspraken maken over hoe te handelen tijdens noodgevallen, maar ook over het bekappen, vaccineren en ontwormen van de veulens. Daarnaast is het erg belangrijk dat beide partijen ook goede afspraken maken over de aansprakelijkheid ten aanzien van de dieren die in de opfok zijn.

Gebruik dus een Opfok Overeenkomst! Je vermijdt op deze manier een hoop onduidelijkheden.
Daarnaast adviseren wij je om je veulen of jaarling altijd te verzekeren als ze ergens in opfok gaan. Dit kan je prima regelen via uwpaardverzekeren.nl

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij het in de opfok plaatsen of nemen van een veulen of jaarling.

Vaststelling conditie
Allereerst is het voor beide partijen belangrijk dat zij bij aankomst van het/de veulen(s) en/of de jaarling(en) op het bedrijf van opfokker de conditie vaststellen. Van eventuele bijzonderheden, afwijkingen ((stal)gebreken) en littekens kun je in het contract een omschrijving maken. Daarnaast is het erg verstandig om ook een foto- (of een video-)opname van het veulen of de jaarling bij het contract te voegen. Dit kan als bewijs dienen, indien er in de toekomst ergens onenigheid over ontstaat. Als bepaalde littekens in het contract zijn vermeld of op een foto te zien zijn, kan achteraf niet beweerd worden dat het veulen of de jaarling het litteken tijdens het verblijf bij de opfokker heeft opgelopen.

Bekappen/Vaccineren/Ontwormen
Neem in de overeenkomst op of de kosten voor het bekappen, vaccineren en ontwormen van het/de veulen(s) en/of de jaarling(en) wel of niet in de opfokprijs zijn inbegrepen.

Aansprakelijkheid van de opfokker
Eigenlijk altijd wordt in een opfokcontract opgenomen dat de opfokker niet aansprakelijk is voor schade welke het veulen of de jaarling aan een ander of aan een zaak van een ander aanricht. Ook wordt er in opgenomen dat de opfokker niet aansprakelijk is voor de schade aan het veulen of de jaarling zelf. Het is aan te raden om bij dat bepaalde op te nemen dat de opfokker wel aansprakelijk is voor de schade indien er sprake is van nalatigheid en/of onoordeelkundig en verwijtbaar handelen namens of door de opfokker en daarmee te verwijzen naar de bedragen die de verzekeraar redelijkerwijs af dekt.

Verzekering veulen
Veulens en jaarlingen kunnen nogal onberekenbaar gedrag vertonen, waardoor ze erg vatbaar zijn voor wonden en kwalen en dergelijke. Vandaar dat ook wordt aangeraden om als eigenaar het veulen of de jaarling te verzekeren.
Ga hiervoor naar www.uwpaardverzekeren.nl daar treft u de meeste keuzes in verzekeringen en daar krijgt u het beste advies.

Aansprakelijkheid eigenaar
De eigenaar van het/de veulen(s) en/of de jaarling(en) doet er verstandig aan om voor zijn paard(en) een (particuliere) aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, welke het risico van het hebben van een paard (dat bij derden verblijft) afdekt. Professionele opfokstallen verplichten de eigenaren van veulens en jaarlingen om zo’n aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Dit komt omdat veulens en jaarlingen nogal onberekenbaar gedrag kunnen vertonen, wat schade tot gevolg kan hebben. Zorg als eigenaar voor zo’n verzekering, want ingeval van schade aan een ander of aan een zaak van een ander zal het niet hebben van een aansprakelijkheidsverzekering veel ellende veroorzaken. Via het Particulier Hippisch Pakket van Equine Risk kunt u deze verzekering prima afsluiten.
Neem daarvoor een kijkje op de website en sluit deze verzekering direct online af.