Pensionstalovereenkomst Paard of Pony

32.50

Een stalovereenkomst is essentieel wanneer je een paard of pony op een pensionstal stalt of als je als pensionstalhouder stallen aanbiedt aan pensionklanten. Dit contract kun je zelf binnen ons systeem op maat maken.

Categorie:

Een stalovereenkomst is essentieel wanneer je een paard of pony op een pensionstal stalt of als je als pensionstalhouder stallen aanbiedt aan pensionklanten. Dit contract kun je zelf binnen ons systeem op maat maken.

Een stalovereenkomst is een overeenkomst waarbij de paardenbezitter zijn paard(en) stalt bij een pensionstalhouder. Een stalovereenkomst bestaat tenminste uit een huurelement. Je huurt als paardenbezitter een stal voor je paard. Daarbij komt dat – bij bijna alle stalovereenkomsten – door of namens de pensionstalhouder het paard wordt gevoerd, wordt verzorgd en dat op het paard toezicht wordt gehouden, maar ook de stal van het paard wordt uitgemest. Dit in ruil voor een vast bedrag per maand wat de paardenbezitter dient te voldoen.

Een schriftelijke stalovereenkomst heeft zijn voordelen voor beide partijen. Allereerst staat hetgeen jullie hebben afgesproken tenminste op papier! Enkel dan kun je bewijs leveren, indien je elkaar aan de gemaakte afspraken wil houden. Om een voorbeeld te noemen: Je bent als pensionklant bij aanvang van de stallingsperiode met de pensionstalhouder een vaste stalprijs per maand overeengekomen. De pensionstalhouder wil na enige tijd de stalprijs verhogen. De pensionstalhouder mag dit niet zomaar wijzigen zonder jouw toestemming als pensionklant. Maar wat nu als jullie geen schriftelijke stalovereenkomst hebben? Dan heb je als pensionklant geen bewijs van de daadwerkelijk afgesproken stalprijs bij aanvang van de stallingsperiode. Een ander voorbeeld: Je hebt als pensionstalhouder aan een pensionklant een stal verhuurd voor een aantal maanden, maar jullie hebben daarbij geen contract getekend. Na enige tijd vertrekt de pensionklant en deze klant heeft nog steeds niet betaald en betwist dat hij moet betalen. Hoe krijg je als pensionstalhouder dan je geld waar je recht op hebt? Hiervoor zal je bewijs moeten leveren dat de bedoelde persoon inderdaad pensionklant is geweest en nog steeds niet heeft betaald. Echter zal het erg moeilijk zijn om dit bewijs te leveren indien de overeenkomst tussen beiden mondeling is gesloten.

Een schriftelijke stalovereenkomst biedt niet alleen uitkomst bij bewijsproblemen. Je kunt in een schriftelijke stalovereenkomst ook je eigen wensen naar voren laten komen, ten aanzien van bijvoorbeeld de weidegang van het paard. Partijen kunnen dus specifieke eisen en wensen samen overeenkomen en vastleggen in het contract!

Gebruik dus een schriftelijke stalovereenkomst! Hiermee kun je een hoop bewijsproblemen voorkomen.

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij het aangaan van een stalovereenkomst.

Verhoging stalprijs
Als pensionstalhouder mag je niet zonder toestemming van de klant de stalprijs verhogen. Toch is het begrijpelijk dat de stalprijs wordt verhoogd als de prijs voor voer en stalbedekking duurder is geworden. De stalhouder doet er dan verstandig aan om in het contract op te nemen dat hij jaarlijks (kleine) prijsverhogingen in de stalprijs mag doorberekenen.

Duur van de stalovereenkomst
De stalovereenkomst kun je aangaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het wordt aangeraden om het contract voor onbepaalde tijd aan te gaan met daarbij bijvoorbeeld een maand opzegtermijn. Dit omdat je bij een contract dat je aangaat voor bepaalde tijd vast zit aan de overeengekomen termijn. Indien je je bijvoorbeeld niet zo thuis voelt op de pensionstal dan kun je tenminste de stalovereenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

Aansprakelijkheidsverzekering eigen paard
De paardenbezitter die zijn paard bij een pensionhouder stalt doet er verstandig aan om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het risico van het hebben van een paard. Indien je een paard op een pensionstal onderbrengt dan loop je de kans dat je paard andere mensen of zaken van andere mensen beschadigd. Als eigenaar van het paard ben je immers risicoaansprakelijk voor de schade die je paard aan derden toebrengt. Sluit dus een aansprakelijkheidsverzekering af die het risico van het hebben van een paard, dat bij derden is ondergebracht, afdekt.

Schade aan paard verzekeren
Het wordt de paardenbezitter, die zijn paard onderbrengt bij een pensionhouder, aangeraden om zijn paard te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Meestal wordt in een stalovereenkomst de schade aan het paard van de pensionklant uitgesloten. Daarnaast kan er in geval van brand op de pensionstal sprake zijn van overmacht. Dan is de pensionstalhouder niet gehouden de schade te vergoeden. Zorg er dus zelf voor dat het dier verzekerd is! Dit doe je op https://uwpaardverzekeren.nl !

Aansprakelijkheidsverzekering voor paarden pensionstalhouder
Ook de pensionstalhouder doet er verstandig aan om voor zijn hoedanigheden als pensionstalhouder en zijn eigen paarden een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Je bent immers risico-aansprakelijk voor de schade die je eigen paard aan derden aanricht, maar ook als je bijvoorbeeld nalatig bent geweest in de uitoefening van je beroep. Daarnaast is het van belang dat de pensionstalhouder een aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor paarden van derden die de pensionstalhouder bedrijfsmatig inzet. Om een voorbeeld te noemen: Paarden van derden kunnen bij de pensionstalhouder voor africhting of training zijn gestald. Indien deze paarden schade aan derden toebrengen op het bedrijf van de pensionstalhouder dan is de pensionstalhouder hiervoor aansprakelijk op grond van de wet. Zorg dus als pensionstalhouder voor een behoorlijke aansprakelijkheidsverzekering, die alle bezigheden en risicoaansprakelijkheden afdekt.