Testproduct

2.50

Een lesovereenkomst is essentieel wanneer je paardrijlessen neemt of paardrijlessen geeft. Dit contract kun je zelf binnen ons systeem op maat maken en is bedoeld voor situaties waarbij de leerling les krijgt van een instructeur die handelt vanuit een manege.

Categorie:

Een opfokovereenkomst is essentieel wanneer je een veulen of jaarling in de opfok plaatst of neemt. Dit contract kun je zelf binnen ons systeem op maat maken.

Een opfokovereenkomst is een overeenkomst tussen de opfokker en de eigenaar van een of meerdere veulens en/of jaarlingen. Op het bedrijf van de opfokker bevinden zich al andere veulens en/of jaarlingen, waarmee de veulens en/of jaarlingen van de eigenaar in groepsverband gaan opgroeien. Meestal gaan de veulens na het spenen in de opfok totdat de veulens de leeftijd van ongeveer drie jaren hebben bereikt of totdat de jong volwassen paarden verder beleerd gaan worden.

Een opfokcontract heeft zijn voordelen voor beide partijen. Zo kunnen de partijen afspraken maken over hoe te handelen tijdens nood-/spoedgevallen, maar ook over het bekappen, inenten en ontwormen van de veulens en/of jaarlingen. Daarnaast is het erg belangrijk dat de partijen goede afspraken maken over de aansprakelijkheid ten aanzien van de veulens en/of jaarlingen die in de opfok zijn. Als de partijen de gemaakte afspraken tussen beiden willen laten gelden, dan doen zij er verstandig aan deze afspraken dus ook op te nemen in een contract.

Gebruik dus een opfokcontract! Je vermijdt op deze manier een hoop onduidelijkheden.

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij het in de opfok plaatsen of nemen van een veulen of jaarling.

Vaststelling conditie
Allereerst is het voor beide partijen belangrijk dat zij bij aankomst van het/de veulen(s) en/of de jaarling(en) op het bedrijf van opfokker de conditie vaststellen. Van eventuele bijzonderheden, afwijkingen ((stal)gebreken) en littekens kun je in het contract een omschrijving maken. Daarnaast is het erg verstandig om ook een foto- (of een video-)opname van het veulen of de jaarling bij het contract te voegen. Dit kan als bewijs dienen, indien er in de toekomst ergens onenigheid over ontstaat. Als bepaalde littekens in het contract zijn vermeld of op een foto te zien zijn, kan achteraf niet beweerd worden dat het veulen of de jaarling het litteken tijdens het verblijf bij de opfokker heeft opgelopen.

Bekappen/enten/ontwormen
Neem in het contract op of de kosten voor het bekappen, enten en ontwormen van het/de veulen(s) en/of de jaarling(en) wel of niet in de opfokprijs zijn inbegrepen.

Aansprakelijkheid van de opfokker
Eigenlijk altijd wordt in een opfokcontract opgenomen dat de opfokker niet aansprakelijk is voor schade welke het veulen of de jaarling aan een ander of aan een zaak van een ander aanricht. Ook wordt er in opgenomen dat de opfokker niet aansprakelijk is voor de schade aan het veulen of de jaarling zelf. Het is aan te raden om bij dat bepaalde op te nemen dat de opfokker wel aansprakelijk is voor de schade indien er sprake is van nalatigheid en/of onoordeelkundig en verwijtbaar handelen namens of door de opfokker en daarmee te verwijzen naar de bedragen die de verzekeraar redelijkerwijs af dekt.

Verzekering veulen
Veulens en jaarlingen kunnen nogal onberekenbaar gedrag vertonen, waardoor ze erg vatbaar zijn voor wonden en kwalen en dergelijke. Vandaar dat ook wordt aangeraden om als eigenaar het veulen of de jaarling te verzekeren. Ga hiervoor naar www.uwpaardverzekeren.nl !

Aansprakelijkheid eigenaar
De eigenaar van het/de veulen(s) en/of de jaarling(en) doet er verstandig aan om voor zijn paard(en) een (particuliere) aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, welke het risico van het hebben van een paard (dat bij derden verblijft) afdekt. Sommige opfokstallen verplichten de eigenaren van veulens en jaarlingen om zo’n aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Dit komt omdat veulens en jaarlingen nogal onberekenbaar gedrag kunnen vertonen, wat schade tot gevolg kan hebben. Zorg als eigenaar voor zo’n verzekering, want ingeval van schade aan een ander of aan een zaak van een ander zal het niet hebben van een aansprakelijkheidsverzekering veel ellende veroorzaken.