Trainingsovereenkomst Paard Vanuit Locatie Klant Of Elders

37.50

Deze trainingsovereenkomst kan je gebruiken als je een paard traint voor iemand anders tegen vergoeding of wanneer je jouw paard door iemand anders tegen betaling laat trainen. Deze versie is bedoeld voor de situatie waarbij het paard of de pony getraind wordt vanuit de locatie van de klant of de locatie waar de klant het paard gestald heeft.  Is dat niet het geval, gebruik dan onze andere trainingsovereenkomst die bedoeld is voor de situatie waarbij de trainer werkt vanuit zijn/haar eigen locatie.

Categorie:

In deze Trainingsovereenkomst maken de eigenaar van het paard en de trainer goede afspraken met elkaar over de periode waarin het paard getraind gaat worden of zadelmak gemaakt gaat worden. Juist bij training ontstaat nogal eens een verschil van mening over wat nou verwacht mag worden en wat er daadwerkelijk is afgesproken. Dit soort discussies voorkom je door je afspraken correct vast te leggen in een Trainingsovereenkomst.  Bij deze overeenkomst gaan we uit van de situatie dat het paard bij de klant blijft en op diens locatie of stal locatie waar het paard verblijft wordt getraind.

Wie is nou aansprakelijk voor het gedrag van het paard en wat zegt de wet daarover?…………..Je regelt dat allemaal in deze overeenkomst die gebaseerd is op wetgeving. Sommige zaken kan en mag je niet van afwijken omdat het gewoonweg dwingend recht is. Daarom is het verstandig om de wet te volgen en op basis daarvan je afspraken goed vast te leggen zodat beide partijen weten wie wat moet regelen om risico’s te vermijden of juist af te dekken met een verzekering.

Met een Trainingsovereenkomst leg je niet vast dat je als trainer nergens voor aansprakelijk bent. Die vlieger gaat helaas niet op. Beroepsuitoefening brengt nou eenmaal verantwoordelijkheden met zich mee. Enkel de lusten en nooit de lasten wordt door de wetgeving niet geaccepteerd. Wat je wel vastlegt met deze overeenkomst is tot welk bedrag je redelijkerwijs aansprakelijk kan zijn omdat bijvoorbeeld je verzekering niet meer uitkeert of wat als redelijk kan worden gezien.

In deze overeenkomst is ook een optie aanwezig om iets af  te spreken met betrekking tot de eventuele verkoop van het paard en de provisie die dan voor de trainer geldt.

Een Trainingsovereenkomst is essentieel en dient afgestemd te worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de trainer.

Wil je meer weten over de mogelijk tot het verzekeren van Aansprakelijkheid……Ga dan naar Equinerisk.com

Tips en Adviezen

De hier genoemde tips en adviezen kunnen je wellicht een stapje vooruit helpen bij het aangaan van een trainingscontract.

Africhtings- / Trainingsdoel
Voor beide partijen is het belangrijk om in het africhtings-/trainingscontract op te nemen wat het africhtings-/trainingsdoel is. Zo kan een paard door de africhter/trainer zadelmak worden gemaakt of keuringsklaar worden gemaakt. Ook kan de africhter/trainer het paard bijvoorbeeld leren springen of naar een hoger niveau in de sport rijden. Door een africhtings-/trainingsdoel in het contract op te nemen is het voor beide partijen duidelijk wat er wordt verwacht van de africhting/training. De partijen moeten zich er wel van bewust zijn dat het paard misschien niet in staat is om het gewenste doel te bereiken. Vandaar dat partijen zich niet vast moeten knopen aan een bepaald resultaat dat het paard moet behalen. Een africhtings- / trainingsovereenkomst is immers een inspanningsverplichting zijdens de africhter/trainer in plaats van een resultaatsverplichting. Om een voorbeeld te noemen: Partijen kunnen als trainingsdoel in het contract opnemen dat het paard binnen 3 jaar van B- niveau springen naar Z-niveau springen wordt gereden door de trainer. Maar dit doel kan nogal hoog gesteld zijn. Een paard kan bijvoorbeeld toch niet genoeg kwaliteit hebben of het karakter van het paard werkt niet mee. Dan zal dat doel niet worden behaald en zal trainer tekortkomen in zijn nakoming. Ook hiervan moeten beide partijen zich bewust zijn. Daar tegenover staat dat op de africhter/trainer een mededelingsplicht rust, die inhoudt dat hij de eigenaar ervan moet verwittigen indien het paard het gewenste streven niet behaald of kan behalen.

Duur van de africhting/training
Het wordt aangeraden om de overeenkomst aan te gaan voor onbepaalde tijd met daarbij een opzegtermijn. Het voordeel hiervan is dat partijen op ieder moment de overeenkomst kunnen opzeggen (met inachtneming van de opzegtermijn). Indien de partijen de overeenkomt zouden aangaan voor bepaalde tijd dan zitten de partijen tot het einde van de afgesproken termijn aan elkaar vast. Mochten de partijen de overeenkomst voor bepaalde tijd eerder willen beëindigen, dan kunnen ze zelfs schadeplichtig zijn naar elkaar.

Wedstrijden
Partijen doen er verstandig aan om met elkaar af te spreken of de trainer het paard op wedstrijden of op andere paardensportevenementen mag/moet uitbrengen. Daarnaast is het aan te raden om afspraken te maken over de verdeling van het prijzengeld, over wie de wedstrijdkosten en de transportkosten draagt en over wie het (transport)risico van, naar en tijdens wedstrijden draagt.

Optie Verkoop
Mochten potentiële kopers interesse hebben in het paard dat wordt getraind, dan is het voor de trainer handig om te weten – en dus op te nemen in het contract- of hij wel of niet de bevoegdheid heeft om het paard aan de potentiële kopers aan te bieden. Indien de trainer de bevoegdheid heeft om het paard namens de eigenaar te verkopen dan is het verstandig om in het contract op te nemen vanaf welk bedrag het paard verkocht mag worden. Ook een eventuele verkoopvergoeding – van bijvoorbeeld 10% van de verkoopprijs – voor de trainer wanneer het paard dankzij zijn inspanningen wordt verkocht, kan in het contract worden opgenomen.

Aansprakelijkheid trainer/africhter
Op grond van de wetgeving en jurisprudentie komt de risico aansprakelijkheid van het paard te rusten op degene die het paard gebruikt in de uitoefening van zijn bedrijf. De africhter/trainer is dus risico-aansprakelijk voor het paard, omdat hij het paard gebruikt in zijn bedrijf. Ook als de africhter/trainer een zzp’er is. De africhter/trainer is dus aansprakelijk voor de schade die het paard aan anderen of aan goederen van anderen aanricht, maar draagt ook zelf zijn eigen risico voor de schade die het paard aan de africhter/trainer zelf aanricht. Dit geldt enkel voor de schade die ontstaat tijdens het bedrijfsmatig gebruik van het paard door de africhter/trainer. De schade die daarbuiten valt is voor risico van de bezitter van het paard. De bezitter van het paard is immers risico-aansprakelijk. Het is wenselijk dat de africhter/trainer beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering die deze risico’s afdekt.

Daarnaast doet de africhter/trainer er goed aan om een goede Arbeidsongeschiktheidsverzekering of Ongevallenverzekering voor zichzelf te sluiten. Dit vanwege de risico’s die het africhten en trainen van paarden met zich meebrengen.