Vrijwilligers Overeenkomst

26.50

Een Vrijwilligers Overeenkomst is noodzakelijk om goede afspraken te maken tussen jou en je vrijwilligers.
Deze mensen komen immers uit vrije wil om jou te helpen.
Het is onder meer zaak om je aansprakelijkheid goed te regelen zodat deze mensen dat er ook iets geregeld is als er wat gebeurt.

Categorie:

De hippische wereld maakt nogal eens gebruik van vrijwilligers. Dat geldt zowel voor bedrijven, als stichtingen en verenigingen.
Maar hoe leg je nou goed vast wat je afspreekt?

Vrijwilligers worden niet betaald, want dan zijn het geen vrijwilligers meer maar betaalde krachten.
Maar vrijwilligers hebben wel een aantal rechten waarop zij kunnen terugvallen als er geen goede afspraken zijn gemaakt.

Met deze overeenkomst leg je de afspraken goed vast. Zaken zoals welke werkzaamheden er gedaan worden en ook of er sprake is
van een onkosten vergoeding en een verzekering die gesloten is ten behoeve van deze mensen. Daarnaast wordt er verwezen naar
de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering die je als bedrijf of organisatie nodig hebt zodat je bij schade die veroorzaakt
wordt door je vrijwilligers aan derden of bij schade die de vrijwilliger zelf oploopt in ieder geval goed gedekt bent.

Voor meer informatie over de aansprakelijkheidsverzekering kan je terecht op equinerisk.com

 

Tips en Adviezen

Voer je een hippisch beroep uit of ben je een organisatie of bedrijf en maak je gebruik van vrijwilligers?

Check dan eens goed je verzekering of deze mensen daar ook onder vallen.
Sowieso is dat niet het geval als je een zogenaamde ZZP dekking hebt afgesloten.

Vrijwilligers kunnen schade berokkenen aan derden waarvoor jij als opdrachtgever verantwoordelijk bent.
Vrijwilligers kunnen ook zelf schade oplopen waar jij als opdrachtgever voor verantwoordelijk bent.
Enerzijds is de Vrijwilligers Overeenkomst dus een absolute must om te hebben en anderzijds zal je de
aansprakelijkheid (die je nooit helemaal kan afwimpelen, ook al geeft een contract aan dat de
vrijwilliger op de hoogte is van de risico’s) goed geregeld moeten worden. Wat je ook afspreekt……..
Zorgplicht blijft als opdrachtgever bestaan en de vrijwilliger wordt haast gelijk gesteld aan de werknemer.

Werken met vrijwilligers kan er ook toe leiden dat je verplicht bent vanuit de Arbo wetgeving om te voldoen
aan de eisen die bestaan rondom de risico inventarisatie en evaluatie  (RI&E)
Ons advies………..Check of je daaraan moet voldoen! De boetes zijn aardig hoog als je gecontroleerd wordt.