Hoewel ER-Advies aan de inhoud van deze site de uiterste zorg besteedt, aanvaardt ER-Advies geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan.

De informatie op deze site

ER-Advies verstrekt met deze website informatie en biedt standaard contracten aan.
ER-Advies biedt u de mogelijkheid om contact op te nemen met de medewerkers voor een Op Maat Advies. ER-Advies heeft met deze website niet het doel volledige Op Maat Advisering te geven of een volledig advies te geven. Alle rechten van de inhoud (tekst en grafische voorstellingen) van deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan ER-Advies. Niets uit deze site mag zonder toestemming van ER-Advies worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.

Vraag persoonlijk advies

De contracten op deze website kunt u niet beschouwen als een persoonlijk advies. Wilt u een persoonlijk advies, neem dan contact op met ons kantoor. Wij geven u vooraf aan welke kosten er in rekening worden gebracht bij een Op Maat Advisering. Bij de contracten op de site zijn we uitgegaan van algemene uitgangspunten; daarvan staat niet vast of die op uw persoonlijke situatie volledig van toepassing zijn. Ondanks het feit dat de contracten veel ruimte en mogelijkheden bieden tot aanvullingen blijft u zelf verantwoordelijk voor de keuze van het gebruik van een contract en de gegevens die u daar met de wederpartij samen invoert.

Functioneren van de site

Het kan zijn dat om wat voor reden dan ook (bijvoorbeeld een technische storing of een menselijke fout) de site tijdelijk niet functioneert. ER-Advies vraagt uw begrip hiervoor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg hiervan.

Voorkom discussies en gebruik een paardencontract!

Bekijk alle contracten