Wat veel mensen niet weten is dat het paardenpaspoort niet dient als een eigendomsbewijs.

Het paardenpaspoort is als ware het identiteitsbewijs van je paard. Het moet immers altijd bij je paard aanwezig zijn. Mede hierdoor kan het dus ook niet dienen als eigendomsbewijs. Als je paard op een pensionstal staat, dan moet dus ook het paspoort bij de stalhouder aanwezig zijn.

Daarnaast is het zo dat het paspoort vaak niet wordt aangepast en de recentelijke (eigenaars)gegevens er niet in staan. Ook daarom wordt een paardenpaspoort niet gezien als eigendomsbewijs. Hetzelfde geldt voor een stamboekbewijs.

Maar hoe toon je dan aan dat het paard jouw eigendom is?

Dat kan door het aandragen van andere bewijsmiddelen, zoals een schriftelijke koopovereenkomst, een factuur of ander betaalbewijs, getuigenverklaringen of correspondentie omtrent de koop van het paard.

Je kunt het eigendom het beste aantonen met een koopovereenkomst. Die is uitgebreider en geeft meer bewijs dan enkel een factuur. Alle afspraken liggen vast op schrift en met deze overeenkomst kun je dus onbetwist aantonen dat het paard jouw eigendom is.

Daarbij komt het voordeel dat je met een koopovereenkomst bij mogelijke geschillen over de conformiteit of gezondheid van het paard ook veel sterker staat bij een juridische procedure

Het advies is dus om altijd gebruik te maken van een schriftelijke koopovereenkomst. Je vind deze op onze contractenpagina.

Voorkom discussies en gebruik onze contracten om uw afspraken gemakkelijk en officieel vast te leggen!

Paardencontracten.nl

Postbus 1448
5004 BK Tilburg

T: 013 – 46 90 187
E: info@paardencontracten.nl