Ruime ervaring in de hippische sector

Contracten maken binnen de hippische wereld vergt veel kennis van de sector. Daarnaast is het belangrijk om goed onderlegd te zijn op juridisch gebied.
Met name het aansprakelijkheidsrecht is een complex geheel van wetsartikelen, jurisprudentie en redelijkheid en billijkheid.
Onze contracten zijn gebaseerd op kennis van zaken en jarenlange ervaring in de hippische sector binnen ons team.

Wij houden ons veel bezig met aansprakelijkheid binnen de hippische sector vanuit het aan ons gelieerde verzekeringskantoor Equine Risk.
Vanuit die hoedanigheid worden wij nog steeds doorlopend geconfronteerd met afspraken die niet goed zijn gemaakt tussen partijen. Van oudsher is de hippische wereld helaas niet zo van het vastleggen van afspraken op papier. Helaas is dat in deze tijd een onoverkomelijk probleem als er discussie ontstaat.
Ook verzekeraars kijken naar de inhoud van contracten. Daarnaast denken nog steeds erg veel mensen dat ze hun aansprakelijkheid af kunnen wimpelen met een zinsnede in voorwaarden (die meestal te laat worden overhandigd) waarin dan staat dat men nooit aansprakelijk is. De wetgeving zegt daar toch iets anders over.

Om onze klanten goed te kunnen adviseren op verzekeringsgebied zijn wij op zoek gegaan naar een modus waarbij iemand niet meteen met een heleboel kosten wordt geconfronteerd om een contract te laten maken. Zo hebben wij Paardencontracten.nl gebouwd en is het onze missie om de sector te overtuigen van het nut van goede afspraken.

Inmiddels is Paardencontracten.nl een volwaardig label geworden wat wij binnen onze adviestak ER-Advies hebben ondergebracht. Van daaruit springen we nu in op trends in de hippische markt en daar waar contracten nodig zijn, zullen wij trachten een betaalbaar format te maken.

Wij zijn Team Paardencontracten en we ondersteunen je met Paardenkracht !

Heb je behoefte aan persoonlijk advies op maat?

Neem contact op