Op grond van de wetgeving en jurisprudentie komt de risico aansprakelijkheid van het paard terecht bij degene die het paard gebruikt in de uitoefening van zijn bedrijf. De africhter/trainer is dus risico-aansprakelijk voor het paard wat hij of zij in training heeft, omdat het paard wordt gebruikt in de africhtings- of trainingsstal.

De trainer wordt hierdoor bedrijfsmatig gebruiker van het paard volgens de wet. De africhter/trainer is daarmee dus risico aansprakelijk voor de schade die het paard aan anderen of aan zaken van anderen aanricht. Het is hierbij niet van belang of de trainer een verwijt kan worden gemaakt. Het is dan ook wenselijk dat je als africhter/trainer allereerst beschikt over een goede aansprakelijkheidsverzekering die deze risico’s afdekt. Zie hiervoor www.equinerisk.com

Er kan zich natuurlijk ook de situatie voordoen waardoor het trainingspaard zelf schade oploopt. Schade aan het trainingspaard is enkel aan de trainer toe te rekenen, indien deze ook schuldaansprakelijk is. Je bent dat als je een verwijt kan worden gemaakt, doordat je een onrechtmatige daad hebt gepleegd of tekort bent geschoten in je verplichtingen. Als trainer doe je er dus ook verstandig aan om ook een goede opzicht dekking in de aansprakelijkheidsdekking mee te nemen. Opzichtschade is schade die ontstaat aan zaken welke je onder je hebt of bewerkt. Dit is bij een trainingspaard uiteraard het geval. Opzicht is vaak tot een bepaald bedrag verzekerd, bijvoorbeeld € 10.000,- per schadegeval. Je kunt je natuurlijk inbeelden dat de schade in ernstige gevallen ook hoger uit kan vallen. Het bedrag wat boven het verzekerde bedrag uitkomt is dan voor eigen risico van de trainer.

Hier komt de trainingsovereenkomst om de hoek kijken waarmee je dit kunt voorkomen. Je kunt in het contract vastleggen dat opzichtschade is verzekerd tot een bepaald bedrag en dat je dus ook niet meer dan dat bedrag aansprakelijk bent. Je aansprakelijkheid geheel uitsluiten houdt geen stand als de zaak voor de rechter komt.

Maak dus gebruik van een goede trainingsovereenkomst en laat deze aansluiten op je Aansprakelijkheidsverzekering.

Voorkom discussies en gebruik onze contracten om uw afspraken gemakkelijk en officieel vast te leggen!

Paardencontracten.nl

Postbus 1448
5004 BK Tilburg

T: 013 – 46 90 187
E: info@paardencontracten.nl