Wat is een contract waard, als je gaat rechten om een paard?

In de hippische sector is het helaas nog teveel ongebruikelijk dat men zaken goed vastlegt. Juist daarom is deze website nu beschikbaar. Wij willen “Paarden minnend Nederland” overtuigen dat goede contractuele afspraken juist discussie kunnen voorkomen.

Je spreekt immers duidelijk vooraf met elkaar af wat partijen van elkaar mogen verwachten. Is daarover dan toch onenigheid dan biedt een schriftelijke overeenkomst uitkomst ook als rechtsgang onvermijdelijk is. Juist die mensen die eenmaal met een contract hebben gewerkt en waar discussie ontstond, zagen op dat moment ook het voordeel van een contract. Het beëindigde de discussie of mogelijke rechtsgang pakte in hun voordeel uit.

Daarom bieden wij de meest voorkomende hippische contracten aan tegen een betaalbare prijs!

Een goede overeenkomst is een weegschaal en in balans voor partijen

Soms proberen mensen zelf een poging te ondernemen de afspraken naar elkaar op papier te zetten. Een goed begin is immers het halve werk, maar wat als je niet weet wat er nu precies in zo’n overeenkomst moet of mag worden opgenomen.

In de Nederlandse wetgeving zijn nu eenmaal zaken geregeld met dwingend recht en met regelend recht. Dwingend recht bevat die zaken die door de wetgever nu eenmaal zo zijn geregeld en waarvan niet mag worden afgeweken. Regelend recht bevat zaken waarover de wetgever wel een uitgesproken mening heeft als er niets over is afgesproken. Echter van regelend recht kan wel worden afgeweken. Partijen kunnen dan hierin hun eigen wensen naar voren laten komen.

Een contractuele overeenkomst mag dus niet afwijken van het dwingend recht en moet die zaken uit het regelend recht bevatten die partijen met elkaar afspreken.

Voorkom discussies en gebruik een paardencontract!

Bekijk alle contracten